Wat is Muziek op Schoot?

Muziek op Schoot is een beschermde merknaam. De term staat symbool voor de veilige band tussen het kind en de verzorger. Hier start de muzikale ontdekkingsreis! Samen plezier maken en genieten staat op de eerste plaats.

Iedere les start met een begroetingsmoment voor alle kinderen. Hierna volgen muzikale activiteiten die persoonlijk zijn afgestemd op de kinderen. Na afloop wordt van ieder kind afscheid genomen, zodat dit voor de kinderen een duidelijk eindpunt is. In elke les is er tevens tijd voor rust- en ontspanningsmomenten.

Tijdens Muziek op Schoot lessen hebben verzorger en kind echt even tijd voor elkaar! Alles wordt aangeboden in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer, op een speelse manier en vanuit respect voor de persoonlijkheid en individuele ontwikkeling van ieder kind. 

Waarom Muziek op Schoot? 1)

Ontwikkelingsgericht

Materialen en liedjes


Er wordt gebruik gemaakt van veilige instrumenten die door kinderen makkelijk vast te houden zijn. Voorbeelden zijn kleine trommels, bellenarmbanden, ritmestokjes en schudeitjes. Ook de vloer kan worden omgetoverd tot trommel! Naast de instrumenten komen de kinderen in aanraking met allerlei speelgoed, zoals badeendjes, ballen en blokken.
De gezongen liedjes zijn zowel nieuw als bekend. Onderwerpen zijn vlinders, naar bed gaan, tandenpoetsen, auto’s, opruimen en nog veel meer. Alle liedjes en spelvormen worden voortdurend herhaald, zodat u en uw kind zich deze eigen kunnen maken en u deze thuis ook kunt herhalen met uw kind. Alle liedjes die gezongen worden, krijgt u op bladmuziek mee naar huis in een speciaal liedmapje. 

Verzorger

Verzorgers nemen actief deel aan de lessen. De lessen worden altijd aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. Dus ook als u een lichamelijke beperking heeft, hoeft dat geen belemmering te zijn om mee te doen.


Cursussen voor kinderen van 0-1 jaar

Workshop Thema Herfst

Aantal lessen: 1
Lesdag: Woensdag
Lesdatum 2024:
25 september

Lestijd: 9.15 – 9.45 uur
Cursusprijs: € 7,50

Workshop Thema Kerst

Aantal lessen: 1
Lesdag: Woensdag
Lesdatum 2024:
18 december

Lestijd: 9.15 – 9.45 uur
Cursusprijs: € 7,50

Cursussen voor kinderen van 0-1 jaar

Wintercursus

Aantal lessen: 8
Lesdag:
lesdag volgt nog
Lesdata 2023:
lesdata volgen nog

Lestijd:
lestijd volgt nog
Cursusprijs:
lesprijs volgt nog

Lentecursus

Aantal lessen: 8
Lesdag: lesdag volgt nog
Lesdata 2023:
lesdata volgen nog

Lestijd: lestijd volgt nog
Cursusprijs: lesprijs volgt nog

Herfstcursus

Aantal lessen: 8
Lesdag:
lesdag volgt nog
Lesdata 2023:
lesdata volgen nog

Lestijd:
lestijd volgt nog
Cursusprijs:
lesprijs volgt nog

Kerstworkshop

Aantal lessen: 2
Lesdag: lesdag volgt nog
Lesdata2023:
lesdata volgen nog

Lestijd: lestijd volgt nog
Cursusprijs: lesprijs volgt nog

kinderen van 0-1 jaar

De groepen worden ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen (0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-4 jaar). De hierna volgende beschrijving van de ontwikkeling van kinderen is globaal. Er zullen altijd individuele verschillen bestaan in de snelheid waarmee kinderen zich ontwikkelen. 

Gedurende de eerste weken na de geboorte lijkt de baby nog erg op zichzelf gericht, maar hij geniet van pratenzingen, rustige bewegingen en rustige muziek. Tegelijkertijd vinden baby’s het prettig om te worden aangeraakt, gestreeld, gemasseerd. Langzamerhand begint de baby meer belangstelling te krijgen voor de omgeving. Hij reageert vaker op wat hij ervaart door (glim)lachen, huilen, geluidjes maken of door te reageren met lichaamstaal. Door positieve reacties en stimulans leg je de basis voor het zelfvertrouwen. Luisteren en kijken ondersteunen elkaar. Hierdoor gaat de baby verbanden leggen tussen wat hij hoort en wat hij ziet. Tijdens het zingen worden bewegingen bij liedjes aanvankelijk vooral door de volwassene gemaakt. Naarmate de baby ouder wordt zal hij steeds meer zelf bewegen op muziek.

Vanaf 4 maanden groeit bij de baby de behoefte tot het ontdekken van het eigen lichaam. Deze lichamelijke bewustwording kan worden versterkt door het spelen van kriebelversjes en aanraakliedjes. Tijdens het zingen van bewegingsliedjes, waarbij we ons beperken tot  1 beweging om het overzichtelijk te houden, krijgt de baby de gelegenheid te observeren en de beweging eventueel na te bootsen. In de eerste 6 maanden is het proces van hechting in relatie met de emotionele ontwikkeling eigenlijk het belangrijkste proces. Door met de baby te spelen krijgt deze een gevoel van basisveiligheid en daarmee wordt de emotionele ontwikkeling gesteund. 

Vanaf 6 maanden groeit bij kinderen het ik-besef. De baby gaat zich realiseren dat er een ‘ik’ is en een ‘niet-ik’. Bij deze bewustwording hoort ook de verkenning van het eigen lichaam. Daarom besteden we aandacht aan (het aanraken van) verschillende lichaamsdelen en zingen we daar liedjes over. Met kiekeboe spelletjes leren we de baby erop vertrouwen dat wat even weg is ook weer terugkomt. Naast het steeds beter leren beheersen van de grove motoriek (liggen, zitten, staan), krijgt de baby ook steeds meer controle over de fijne motoriek en over de oog-hand-coördinatie. In de les spelen we hierop in door met ballen te spelen en blokjes te stapelen. Ook zal de baby steeds meer klanken ten gehore brengen, daarom luisteren we naar versjes, liedjes en imiteren we verschillende klanken.

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts. 

Cursussen voor kinderen van 1-2 jaar

Workshop Thema Herfst

Aantal lessen: 1
Lesdag: Woensdag
Lesdatum 2024:
25 september

Lestijd: 11.00 – 11.30 uur
Cursusprijs: € 7,50

Herfstcursus

Aantal lessen: 4
Lesdag: Woensdag
Lesdata 2024:
6, 13, 20, 27 november

Lestijd: 9.00 – 9.30 uur
Cursusprijs: € 43

Workshop Thema Kerst

Aantal lessen: 1
Lesdag: Woensdag
Lesdatum 2024:
18 december

Lestijd: 11.00 – 11.30 uur
Cursusprijs: € 7,50

Lentecursus

Aantal lessen: 4
Lesdag: Woensdag
Lesdata 2025:
26 maart, 2, 9, 16 april

Lestijd: 9.00 – 9.30 uur
Cursusprijs: € 43

Cursussen voor kinderen van 1-2 jaar

Wintercursus

Aantal lessen: 8
Lesdag: lesdag volgt nog
Lesdata 2023:
lesdata volgen nog

Lestijd: lestijd volgt nog
Cursusprijs: lesprijs volgt nog

Lentecursus

Aantal lessen: 4
Lesdag: Woensdag
Lesdata 2025:
26 februari, 5, 12, 19 maart

Lestijd: 9.00 – 9.45 uur
Cursusprijs: € 50

Opmerking: Dit is een verticale groep (1 – 4 jarigen). De lestijd sluit aan op de Boekstart ochtend in de bibliotheek van Heerhugowaard. Deze start om 10.00 uur.

Herfstcursus

Aantal lessen: 4
Lesdag:
Woensdag
Lesdata 2024:
2, 9, 16, 23 oktober

Lestijd:
9.00 – 9.45 uur
Cursusprijs:
€ 50

Opmerking: Dit is een verticale groep (1 – 4 jarigen). De lestijd sluit aan op de Boekstart ochtend in de bibliotheek van Heerhugowaard. Deze start om 10.00 uur.

Kerstworkshop

Aantal lessen: 2
Lesdag: lesdag volgt nog
Lesdata2023:
lesdata volgen nog

Lestijd: lestijd volgt nog
Cursusprijs: lesprijs volgt nog

Kinderen van 1-2 jaar

De groepen worden ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen (0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-4 jaar). De hierna volgende beschrijving van de ontwikkeling van kinderen is globaal. Er zullen altijd individuele verschillen bestaan in de snelheid waarmee kinderen zich ontwikkelen. 

Na de eerste verjaardag ontwikkelt het kind zich snel van baby naar peuter. Twee in het oog springende mijlpalen zijn: het zelfstandig lopen en het zeggen van de eerste woordjes. Tijdens de lessen lopen en bewegen we veel en proberen we het zelf produceren van taalklanken te stimuleren.

Ook leert het kind zijn eigen lichaam steeds beter kennen, daar spelen we op in door over verschillende lichaamsdelen te zingen. We kijken bijvoorbeeld samen in de spiegel en zingen daar een liedje over. Speelgoed en materialen gaan in deze fase een steeds belangrijker plaats innemen, deze zullen volop aanwezig zijn tijdens de Muziek op Schoot les. We proberen ook de fantasie te stimuleren, iets wat kinderen in deze leeftijdsfase steeds meer zullen ontdekken. Door fantasiespel, verhaaltjes, liedjes en spelletjes krijgt het kind al spelend inzicht in zijn bestaan en ze vormen een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling. 

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts. 

Cursussen voor kinderen van 2-4 jaar

Workshop Thema Herfst

Aantal lessen: 1
Lesdag:
Woensdag
Lesdatum 2024:
25 september

Lestijd:
10.00 – 10.45 uur
Cursusprijs:
€ 7,50

Herfstcursus

Aantal lessen: 4
Lesdag:
Woensdag
Lesdata 2024:
6, 13, 20, 27 november

Lestijd:
10.00 – 10.45 uur
Cursusprijs:
€ 43

Workshop Thema Kerst

Aantal lessen: 1
Lesdag: Woensdag
Lesdatum 2024:
18 december

Lestijd: 10.00 – 10.45 uur
Cursusprijs: € 7,50

Lentecursus

Aantal lessen: 4
Lesdag: Woensdag
Lesdata 2025:
26 maart, 2, 9, 16 april

Lestijd: 10.00 – 10.45 uur
Cursusprijs: € 43

Cursussen voor kinderen van 2-4 jaar

Herfstcursus

Aantal lessen: 4
Lesdag:
Woensdag
Lesdata 2024:
2, 9, 16, 23 oktober

Lestijd:
9.00 – 9.45 uur
Cursusprijs:
€ 50

Opmerking: Dit is een verticale groep (1 – 4 jarigen). De lestijd sluit aan op de Biebstart ochtend in de bibliotheek van Heerhugowaard. Deze start om 10.00 uur.

Lentecursus

Aantal lessen: 4
Lesdag: Woensdag
Lesdata 2025:
26 februari, 5, 12, 19 maart

Lestijd: 9.00 – 9.45 uur
Cursusprijs: € 50

Opmerking: Dit is een verticale groep (1 – 4 jarigen). De lestijd sluit aan op de Biebstart ochtend in de bibliotheek van Heerhugowaard. Deze start om 10.00 uur.

Kinderen van 2-4 jaar

De groepen worden ingedeeld op basis van de leeftijd van de kinderen (0-1 jaar, 1-2 jaar, 2-4 jaar). De hierna volgende beschrijving van de ontwikkeling van kinderen is globaal. Er zullen altijd individuele verschillen bestaan in de snelheid waarmee kinderen zich ontwikkelen. 

Op tweejarige leeftijd is het kind uitgegroeid tot een echte peuter. Hij kan en wil zichzelf los zien van zijn omgeving en is niet langer het verlengde van vader of moeder. Het kind zal steeds meer zelf willen doen. Het voorstellingsvermogen groeit en het kind gaat eenvoudige ‘doen-alsof’ spelletjes spelen, zoals tanden poetsen en een kopje koffie drinken. Het kind krijgt een steeds betere beheersing over zijn lichaam en zal daarom ook muziekinstrumenten kunnen gaan bespelen. Er wordt geoefend met allerlei muzikale tegenstelling, zoals wel/geen muziek, luid/zacht en snel/langzaam.

Vanaf 3 jaar wordt de opstelling van het kind steeds socialer. Andere kinderen worden bewust opgezocht om mee te spelen. In de Muziek op Schoot lessen zullen we daarop inspelen door spelletjes te doen waarbij kinderen moeten samenwerken, zoals ‘Jan Huygen in de ton’.

Het kind kan gevoelens nu steeds meer in taal uitdrukken. Veel luisteren naar verhaaltjes en liedjes is in deze fase heel belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschaten het taalkundig gevoel. Om de motoriek te stimuleren spelen we op instrumenten en doen we klapspelletjes. De fijne motoriek zal worden geoefend met spelletjes waarbij voornamelijk de vingers worden bewogen. Met de stem imiteren we allerlei geluiden en de ademtechniek wordt geoefend door allerlei blaasspelletjes. 

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts.