Wat is Muziek op Schoot?

Muziek op Schoot is een beschermde merknaam. De term staat symbool voor de veilige band tussen het kind en de verzorger. Hier start de muzikale ontdekkingsreis! Samen plezier maken en genieten staat op de eerste plaats.

Iedere les start met een begroetingsmoment voor alle kinderen. Hierna volgen muzikale activiteiten die persoonlijk zijn afgestemd op de kinderen. Na afloop wordt van ieder kind afscheid genomen, zodat dit voor de kinderen een duidelijk eindpunt is. In elke les is er tevens tijd voor rust- en ontspanningsmomenten.

Tijdens Muziek op Schoot lessen hebben verzorger en kind echt even tijd voor elkaar! Alles wordt aangeboden in een veilige omgeving en een vertrouwde sfeer, op een speelse manier en vanuit respect voor de persoonlijkheid en individuele ontwikkeling van ieder kind. 

Waarom Muziek op Schoot? 1)

FOTO’S VAN INSTRUMENTEN

Ontwikkelingsgericht

Tijdens Muziek op Schoot lessen wordt er aandacht besteed aan alle ontwikkelingsgebieden van het kind. De muzikale ontwikkeling wordt hierbij actief gestimuleerd. Het maatgevoel wordt bijvoorbeeld ontwikkeld door op de maat mee te klappen, lopen of te trommelen. Bij de allerkleinsten gebeurt dit door gewiegd te worden of mee genomen te worden op de arm gedurende een liedje.

lees meer

Een voorbeeld van het bezig zijn met de taal- en spraak ontwikkeling is het nabootsen van dieren- en verkeersgeluiden, het uitlokken van klanken en het opzeggen van versjes en rijmpjes. Aan de motoriek wordt bijvoorbeeld aandacht besteed door te spelen op verschillende soorten instrumenten en door te dansen en bewegen op muziek. Met rustmomenten wordt aandacht gegeven aan de emotionele ontwikkeling, hierbij kunt u denken aan het zingen van of luisteren naar een slaapliedje. Maar ook een spannend schootspelletje draagt bij aan de emotionele ontwikkeling!

Materialen en liedjes


Er wordt gebruik gemaakt van veilige instrumenten die door kinderen makkelijk vast te houden zijn. Voorbeelden zijn kleine trommels, bellenarmbanden, ritmestokjes en schudeitjes. Ook de vloer kan worden omgetoverd tot trommel! Naast de instrumenten komen de kinderen in aanraking met allerlei speelgoed, zoals badeendjes, ballen en blokken.  

lees meer


De gezongen liedjes zijn zowel nieuw als bekend. Onderwerpen zijn vlinders, naar bed gaan, tandenpoetsen, auto’s, opruimen en nog veel meer. Alle liedjes en spelvormen worden voortdurend herhaald, zodat u en uw kind zich deze eigen kunnen maken en u deze thuis ook kunt herhalen met uw kind. Alle liedjes die gezongen worden, krijgt u op bladmuziek mee naar huis in een speciaal liedmapje. 

Verzorger

Verzorgers nemen actief deel aan de lessen. De lessen worden altijd aangepast aan de mogelijkheden van de deelnemers. Dus ook als u een lichamelijke beperking heeft, hoeft dat geen belemmering te zijn om mee te doen.


Kinderen van 0 -1 jaar

FOTO

WinterLenteHerfstKerst
Aantal lessen8882
Lesdata 9,16, 23 mei
6, 13 20, 27 juni 4 juli
5, 12, 26 september
3, 10, 31 oktober
7, 14 november
Inhaaloptie: 28 november
 
5, 12, 26 september
3, 10, 31 oktober,
7, 14 november
 
Tijd9.15 – 10.15 uur
Prijs € 65

Inlooptijd vanaf 9.15 uur. Dit kwartier kunt u gebruiken om uw kind te laten wennen aan de ruimte. Vanaf 9.30 uur tot 10.00 uur zijn we muzikaal bezig. Van 10.00 – 10.15 uur wordt gezamenlijk iets gedronken en gegeten. Voor kinderen die nog niet uit een beker drinken, kunt u het best een eigen drinkbeker mee nemen. Allergieën kunt u doorgeven aan de docent. Inbegrepen bij de lesprijs is drinken, koekje en liedboekje.

Gedurende de eerste weken na de geboorte lijkt de baby nog erg op zichzelf gericht, maar hij geniet van pratenzingen, rustige bewegingen en rustige muziek. Tegelijkertijd vinden baby’s het prettig om te worden aangeraakt, gestreeld, gemasseerd. Langzamerhand begint de baby meer belangstelling te krijgen voor de omgeving. Hij reageert vaker op wat hij ervaart door (glim)lachen, huilen, geluidjes maken of door te reageren met lichaamstaal. Door positieve reacties en stimulans leg je de basis voor het zelfvertrouwen. Luisteren en kijken ondersteunen elkaar. Hierdoor gaat de baby verbanden leggen tussen wat hij hoort en wat hij ziet. Tijdens het zingen worden bewegingen bij liedjes aanvankelijk vooral door de volwassene gemaakt. Naarmate de baby ouder wordt zal hij steeds meer zelf bewegen op muziek. LEES MEER

Vanaf 4 maanden groeit bij de baby de behoefte tot het ontdekken van het eigen lichaam. Deze lichamelijke bewustwording kan worden versterkt door het spelen van kriebelversjes en aanraakliedjes. Tijdens het zingen van bewegingsliedjes, waarbij we ons beperken tot  1 beweging om het overzichtelijk te houden, krijgt de baby de gelegenheid te observeren en de beweging eventueel na te bootsen. In de eerste 6 maanden is het proces van hechting in relatie met de emotionele ontwikkeling eigenlijk het belangrijkste proces. Door met de baby te spelen krijgt deze een gevoel van basisveiligheid en daarmee wordt de emotionele ontwikkeling gesteund. 

Vanaf 6 maanden groeit bij kinderen het ik-besef. De baby gaat zich realiseren dat er een ‘ik’ is en een ‘niet-ik’. Bij deze bewustwording hoort ook de verkenning van het eigen lichaam. Daarom besteden we aandacht aan (het aanraken van) verschillende lichaamsdelen en zingen we daar liedjes over. Met kiekeboe spelletjes leren we de baby erop vertrouwen dat wat even weg is ook weer terugkomt. Naast het steeds beter leren beheersen van de grove motoriek (liggen, zitten, staan), krijgt de baby ook steeds meer controle over de fijne motoriek en over de oog-hand-coördinatie. In de les spelen we hierop in door met ballen te spelen en blokjes te stapelen. Ook zal de baby steeds meer klanken ten gehore brengen, daarom luisteren we naar versjes, liedjes en imiteren we verschillende klanken.

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts. 

Kinderen van 1-2 jaar

FOTO

Na de eerste verjaardag ontwikkelt het kind zich snel van baby naar peuter. Twee in het oog springende mijlpalen zijn: het zelfstandig lopen en het zeggen van de eerste woordjes. Tijdens de lessen lopen en bewegen we veel en proberen we het zelf produceren van taalklanken te stimuleren. LEES MEER

Ook leert het kind zijn eigen lichaam steeds beter kennen, daar spelen we op in door over verschillende lichaamsdelen te zingen. We kijken bijvoorbeeld samen in de spiegel en zingen daar een liedje over. Speelgoed en materialen gaan in deze fase een steeds belangrijker plaats innemen, deze zullen volop aanwezig zijn tijdens de Muziek op Schoot les. We proberen ook de fantasie te stimuleren, iets wat kinderen in deze leeftijdsfase steeds meer zullen ontdekken. Door fantasiespel, verhaaltjes, liedjes en spelletjes krijgt het kind al spelend inzicht in zijn bestaan en ze vormen een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling. 

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts. 

Kinderen van 2-4 jaar

FOTO

Op tweejarige leeftijd is het kind uitgegroeid tot een echte peuter. Hij kan en wil zichzelf los zien van zijn omgeving en is niet langer het verlengde van vader of moeder. Het kind zal steeds meer zelf willen doen. Het voorstellingsvermogen groeit en het kind gaat eenvoudige ‘doen-alsof’ spelletjes spelen, zoals tanden poetsen en een kopje koffie drinken. Het kind krijgt een steeds betere beheersing over zijn lichaam en zal daarom ook muziekinstrumenten kunnen gaan bespelen. Er wordt geoefend met allerlei muzikale tegenstelling, zoals wel/geen muziek, luid/zacht en snel/langzaam. LEES MEER

Vanaf 3 jaar wordt de opstelling van het kind steeds socialer. Andere kinderen worden bewust opgezocht om mee te spelen. In de Muziek op Schoot lessen zullen we daarop inspelen door spelletjes te doen waarbij kinderen moeten samenwerken, zoals ‘Jan Huygen in de ton’.

Het kind kan gevoelens nu steeds meer in taal uitdrukken. Veel luisteren naar verhaaltjes en liedjes is in deze fase heel belangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschaten het taalkundig gevoel. Om de motoriek te stimuleren spelen we op instrumenten en doen we klapspelletjes. De fijne motoriek zal worden geoefend met spelletjes waarbij voornamelijk de vingers worden bewogen. Met de stem imiteren we allerlei geluiden en de ademtechniek wordt geoefend door allerlei blaasspelletjes. 

Bron: Rikhof, R., Albers, M. (2002). Muziek tussen schoot en school. De Toorts.